July 8, 2017

Ung thư phổi – Yếu tố nguy cơ

Yếu tố nguy cơ ung thư phổi

  • Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi. 250 hóa chất độc hại được biết đến trong khói thuốc lá, trong đó hơn 70 có thể gây ra ung thư, có những chất có thể gây đột biến DNA như hydrocarbon vòng thơm, các amin thơm, các nitrosamine đặc hiệu của thuốc lá. Số lượng DNA đột biến tỷ lệ thuận với số lượng thuốc hút.
  • Hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân thứ hai gây ung thư phổi.
  • Liên quan đến nghề nghiệp tiếp xúc trực tiếp như chất cách nhiệt thạch miên (amiăng/ asbestos), khí phóng xạ radon (môi trường hầm mỏ, nhà cửa), các loại hydrocarbon vòng thơm, arsenic, kim loại nặng (nickel, chrome …).

Biên soạn: BS Trần Hoàng Hiệp

';
Dung Trương

About Dung Trương

Trương Thị Mỹ Dung
Trưởng ban Truyền thông
dung.truong@ruybangtim.com

  •  
  • Facebook

Leave a Comment

error: Content is protected !!