Các loại ung thư

Đây là thư viện thông tin về từng loại ung thư. Có hơn 100 loại ung thư được ghi chép ở đây. Bạn có thể tìm loại ung thư mà bạn quan tâm theo những cách:

Dưới đây là danh sách Các loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam, theo số liệu ước tính từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới (International Agency for Research on Cancer, IARC), trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, WHO), từ năm 2012, tính ở cả 2 giới.