Đây là thư viện thông tin về từng loại ung thư. Có hơn 100 loại ung thư được ghi chép ở đây. Bạn có thể tìm loại ung thư mà bạn quan tâm theo những cách:

[cq_vc_tabs contentcolor2=”#ffffff” contentbg2=”#8259a1″ tabsstyle=”style2″ tabstitle=”Những loại phổ biến,Theo vị trí trên cơ thể,Theo tên tiếng anh” tabsicon=”fa-heartbeat,fa-street-view,fa-sort-alpha-asc” titlecolor=”#333333″ titlebg=”#efefef” titlehovercolor=”#ffffff” titlehoverbg=”#8259a1″ rotatetabs=”0″ extra_class=”the-tab”][tabitem]

Dưới đây là danh sách Các loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam, theo số liệu ước tính từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới (International Agency for Research on Cancer, IARC), trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, WHO), từ năm 2012, tính ở cả 2 giới.

[/tabitem]
[tabitem]

 • Liên quan đến AIDS
 • Tiêu hóa
 • Nội tiết và thần kinh nội tiết
 • Mắt
 • Sinh dục
 • Tế bào mầm
 • Phụ khoa
 • Đầu và cổ
 • Huyết học/Máu
 • Cơ xương khớp
 • Thần kinh
 • Hô hấp/Lồng ngực
 • Da
 • Không rõ căn nguyên

[/tabitem]
[tabitem]

 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • A
 • B
  • Basal Cell Carcinoma – xem Skin Cancer (Nonmelanoma)
  • Bile Duct Cancer, Extrahepatic
  • Bladder Cancer
  • Bladder Cancer, Childhood
  • Bone Cancer (includes Ewing Sarcoma and Osteosarcoma and Malignant Fibrous Histiocytoma)
  • Brain Tumors
  • Breast Cancer
  • Breast Cancer, Childhood
  • Bronchial Tumors, Childhood
  • Burkitt Lymphoma – xem Lymphoma (Non-Hodgkin)
 • C
  • Carcinoid Tumor (Gastrointestinal) – xem Gastrointestinal Carcinoid Tumors
  • Carcinoid Tumors, Childhood
  • Carcinoma of Unknown Primary
  • Carcinoma (Cancer) of Unknown Primary, Childhood
  • Cardiac (Heart) Tumors, Childhood
  • Central Nervous System
  • Cervical Cancer
  • Cervical Cancer, Childhood
  • Childhood Cancers
  • Cancers of Childhood, Unusual
  • Cholangiocarcinoma – xem Bile Duct Cancer
  • Chordoma, Childhood
  • Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) – xem Leukemia
  • Chronic Myelogenous Leukemia (CML) – xem Leukemia
  • Chronic Myeloproliferative Neoplasms
  • Colorectal Cancer
  • Colorectal Cancer, Childhood
  • Craniopharyngioma, Childhood – xem Brain Tumors
  • Cutaneous T-Cell Lymphoma – xem Lymphoma
 • D
 • E
  • Embryonal Tumors, Central Nervous System, Childhood – xem Brain Tumors
  • Endometrial Cancer – xem Uterine
  • Ependymoma, Childhood – xem Brain Tumors
  • Esophageal
  • Esophageal, Childhood
  • Esthesioneuroblastoma, Childhood
  • Ewing Sarcoma – xem Bone Cancer
  • Extracranial Germ Cell Tumor, Childhood
  • Extragonadal Germ Cell Tumor
  • Eye Cancer
   • Intraocular Melanoma
   • Retinoblastoma
 • F
 • G
 • H
  • Hairy Cell Leukemia – xem Leukemia
  • Head and Neck Cancer
  • Head and Neck Cancers, Childhood
  • Heart Tumors, Childhood
  • Hepatocellular (Liver) Cancer
  • Histiocytosis, Langerhans Cell
  • Hodgkin Lymphoma – xem Lymphoma
  • Hypopharyngeal Cancer – xem Head and Neck Cancer
 • I
  • Intraocular Melanoma
  • Islet Cell Tumors, Pancreatic Neuroendocrine Tumors – xem Pancreatic Cancer
 • J
 • K
 • L
  • Langerhans Cell Histiocytosis
  • Laryngeal Cancer – xem Head and Neck Cancer
  • Laryngeal Cancer and Papillomatosis, Childhood
  • Leukemia
  • Lip and Oral Cavity Cancer – xem Head and Neck Cancer
  • Liver Cancer (Primary)
  • Lung Cancer
  • Lung Cancer, Childhood
  • Lymphoma
 • M
  • Macroglobulinemia, Waldenström – xem Non-Hodgkin Lymphoma
  • Male Breast Cancer – xem Breast Cancer
  • Malignant Fibrous Histiocytoma of Bone and Osteosarcoma – xem Bone Cancer
  • Melanoma – xem Skin Cancer
  • Melanoma, Intraocular (Eye)
  • Merkel Cell Carcinoma – xem Skin Cancer
  • Mesothelioma, Malignant
  • Mesothelioma, Childhood
  • Metastatic Squamous Neck Cancer with Occult Primary – xem Head and Neck Cancer
  • Midline Tract Carcinoma Involving NUT Gene, Childhood
  • Mouth Cancer – xem Head and Neck Cancer
  • Multiple Endocrine Neoplasia Syndromes, Childhood
  • Multiple Myeloma/Plasma Cell Neoplasms
  • Mycosis Fungoides – xem Lymphoma
  • Myelodysplastic Syndromes, Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasms and Chronic Myeloproliferative Neoplasms
  • Myelogenous Leukemia, Chronic (CML) – xem Leukemia
  • Myeloid Leukemia, Acute (AML) – xem Leukemia
 • N
 • O
  • Oral Cancer, Lip and Oral Cavity Cancer and Oropharyngeal Cancer – xem Head and Neck Cancer
  • Oral Cavity Cancer, Childhood
  • Osteosarcoma and Malignant Fibrous Histiocytoma of Bone – xem Bone Cancer
  • Ovarian Cancer
  • Ovarian Cancer, Childhood
 • P
  • Pancreatic Cancer and Pancreatic Neuroendocrine Tumors (Islet Cell Tumors)
  • Pancreatic Cancer, Childhood
  • Papillomatosis, Childhood
  • Paraganglioma
  • Paraganglioma, Childhood
  • Paranasal Sinus and Nasal Cavity Cancer
  • Parathyroid Cancer
  • Penile Cancer
  • Pharyngeal Cancer
  • Pheochromocytoma
  • Pheochromocytoma, Childhood
  • Pituitary Tumor
  • Plasma Cell Neoplasm/Multiple Myeloma
  • Pleuropulmonary Blastoma, Childhood
  • Pregnancy and Breast Cancer – xem Breast Cancer
  • Primary Central Nervous System (CNS) Lymphoma – xem Lymphoma
  • Primary Peritoneal Cancer – xem Ovarian Cancer
  • Prostate Cancer
 • Q
 • R
 • S
 • T
  • T-Cell Lymphoma, Cutaneous – xem Lymphoma
  • Testicular Cancer
  • Testicular Cancer, Childhood
  • Throat Cancer – xem Head and Neck Cancer
  • Thymoma and Thymic Carcinoma
  • Thyroid Cancer
  • Thyroid Tumors, Childhood
  • Transitional Cell Cancer of the Renal Pelvis and Ureter – xem Kidney Cancer
 • U
  • Unknown Primary, Carcinoma
  • Unknown Primary, Childhood Cancer
  • Unusual Cancers of Childhood
  • Ureter and Renal Pelvis, Transitional Cell Cancer – xem Kidney Cancer
  • Urethral Cancer
  • Uterine Cancer, Endometrial and Uterine Sarcoma
 • V
  • Vaginal Cancer
  • Vaginal Cancer, Childhood
  • Vascular Tumors, Childhood
  • Vulvar Cancer
 • W
 • X
 • Y
 • Z

[/tabitem][/cq_vc_tabs]

error: Content is protected !!