hạch bạch huyết

1. Hệ bạch huyết Hệ bạch huyết gồm bạch huyết, các mạch bạch huyết và các cơ quan (hạch bạch huyết, (lá) lách, tuyến ức và a-mi-đan) (Hình 2) [1-5]. …

đa u tủy

Trong các loại tế bào bạch cầu, tế bào lympho B là tế bào có khả năng tiết kháng thể để nhận diện và tiêu diệt tác nhân xâm nhiễm …

bạch cầu

Mỗi ngày, cơ thể của chúng ta sản sinh ra hàng tỷ tế bào máu mới, và phần lớn là hồng cầu (xem thêm bài Ung thư máu: Những điều …

  1. Máu Máu là một chất lỏng di chuyển tuần hoàn trong cơ thể, vận chuyển khí, chất dinh dưỡng và hormone quanh cơ thể cũng như giúp loại …

bệnh bạch cầu

Những điều cần biết về bệnh bạch cầu và ung thư máu

1. Máu [1-3] Máu là chất lỏng di chuyển tuần hoàn trong cơ thể, vận chuyển khí, chất dinh dưỡng và hormone quanh cơ thể cũng như giúp loại bỏ các …


Xem bài viết
error: Content is protected !!