Tin đồn mở đầu: Việt Nam đứng top 2 trong bản đồ ung thư thế giới

Lời giới thiệu sách Ung thư - Tin đồn & Sự thật của Ruy Băng Tím được TS. BS. Nguyễn Duy Sinh viết với...

Tin đồn số 2: Ung thư là do trời phạt

Tin đồn số 2 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Ung thư là do trời...

Tin đồn số 3: Đột biến gen chắc chắn dẫn tới ung thư

Tin đồn số 3 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Đột biến gen chắc chắn...

Tin đồn số 4: Ung thư có di truyền

Tin đồn số 4 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Ung thư có di truyền? Tác...

Tin đồn số 5: Ung thư có thể lây từ người này qua người khác

Tin đồn số 5 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Ung thư có thể lây...

Tin đồn số 6: Ăn đường có thể dẫn đến ung thư

Tin đồn số 6 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Ăn đường có thể dẫn...

Tin đồn số 7: Không khí ô nhiễm gây ung thư

Tin đồn số 7 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Không khí ô nhiễm gây...

Tin đồn số 8: Các món chiên, xào, nướng, áp chảo gây ung thư?

Tin đồn số 8 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Các món chiên, xào, nướng,...

Tin đồn số 9: Thức ăn được nấu bằng lò vi ba gây ung thư

Tin đồn số 9 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Thức ăn được nấu bằng...

Tin đồn số 10: Sóng điện thoại, wifi gây ung thư não

Tin đồn số 10 trong sách Ung thư - Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí) Sóng điện thoại, wifi gây...