Sứ mệnh của Ruy Băng Tím

Sứ mệnh của Ruy Băng Tím là:

+ Nâng cao ý thức cộng đồng và hiểu biết của mọi người về các vấn đề liên quan đến ung thư.

+ Làm giảm tỷ lệ tử vong vì ung thư và tỷ lệ mắc ung thư do thiếu kiến thức phòng và trị bệnh.