Home Hình 2: Ba cơ chế chính làm tăng nguy cơ ung thư ở bệnh nhân béo phì (Nguồn: Cancer research UK) Hình 2: Ba cơ chế chính làm tăng nguy cơ ung thư ở bệnh nhân béo phì (Nguồn: Cancer research UK)

Hình 2: Ba cơ chế chính làm tăng nguy cơ ung thư ở bệnh nhân béo phì (Nguồn: Cancer research UK)

Hình 1: Béo phì có khả năng gây ra 13 loại ung thư (Nguồn: Cancer.gov)
Bảng so sánh BMI tính chung cho các quần thể và Châu Á