Home Bảng so sánh BMI tính chung cho các quần thể và Châu Á Bảng so sánh BMI tính chung cho các quần thể và Châu Á

Bảng so sánh BMI tính chung cho các quần thể và Châu Á

Hình 2: Ba cơ chế chính làm tăng nguy cơ ung thư ở bệnh nhân béo phì (Nguồn: Cancer research UK)