hút thuốc lá gây ung thư bàng quang
Hình 2. Tỉ lệ sống của ung thư bàng quang ở những bệnh nhân từ 15-99 tuổi sau chẩn đoán 1 năm – 5 năm – 10 năm tại Anh, nghiên cứu tiến hành từ năm 2013-2017