Tin đồn số 44: Làm việc dưới nắng gây ung thư

Tin đồn số 44 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Làm việc dưới nắng gây ung thư?
Tác giả: BS. Nguyễn Sỹ Cam

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT