Home Sơ đồ 1. Tần suất và tỉ lệ sống 5 năm của các loại ung thư biểu mô thận phổ biến nhất [2] Sơ đồ 1. Tần suất và tỉ lệ sống 5 năm của các loại ung thư biểu mô thận phổ biến nhất [2]

Sơ đồ 1. Tần suất và tỉ lệ sống 5 năm của các loại ung thư biểu mô thận phổ biến nhất [2]

K-than