Home Getty_537618080_ktsimage_DNATestSangerSeq Getty_537618080_ktsimage_DNATestSangerSeq

Getty_537618080_ktsimage_DNATestSangerSeq

Có thể tầm soát ung thư bằng giải trình tự gen thế hệ mới NGS không?
Slide4
Slide2-1