VI KHUẨN HP LÀ GÌ? Hp hay H. pylori là tên viết tắt của vi khuẩn Helicobacter Pylori – một loại xoắn khuẩn sinh trưởng trong lớp chất nhày bao …

Chẩn đoán ung thư có thể gây ra những cảm xúc lo lắng, đau buồn, sợ hãi hay trầm cảm đến hầu hết các bệnh nhân, gia đình và những …

Một yếu tố nguy cơ là bất kỳ tác nhân nào ảnh hưởng đến khả năng mắc một bệnh nào đó, ung thư chẳng hạn. Các loại ung thư khác …

error: Content is protected !!