Tin đồn số 6: Ăn đường có thể dẫn đến ung thư

Tin đồn số 6 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Ăn đường có thể dẫn đến ung thư?

Tác giả: DS. Nguyễn Nữ Phương Thảo, ThS. Trịnh Vạn Ngữ

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT