Tin đồn số 5: Ung thư có thể lây từ người này qua người khác

Tin đồn số 5 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Ung thư có thể lây từ người này qua người khác?

Tác giả: BS. Nguyễn Huỳnh Hà Thu

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT