Tin đồn số 32: Xạ trị rất đáng sợ

Tin đồn số 32 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Xạ trị rất đáng sợ?

Tác giả: BS. Nguyễn Huỳnh Hà Thu

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT