Tin đồn số 31: Bị ung thư không nên xạ trị

Tin đồn số 31 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Bị ung thư không nên xạ trị?

Tác giả: BS. Nguyễn Huỳnh Hà Thu

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT