Tin đồn số 24: Ung thư là bệnh nan y không thể điều trị được

Tin đồn số 24 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Ung thư là bệnh nan y không thể điều trị được?

Tác giả: BS. Nguyễn Sỹ Cam

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT