Tin đồn số 25: Nên bỏ điều trị ung thư bằng phương pháp chính thống để theo các phương pháp dân gian

Tin đồn số 25 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Nên bỏ điều trị ung thư bằng phương pháp chính thống để theo các phương pháp dân gian?

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Vũ

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT