Tin đồn số 20: CancerSEEK là phương pháp toàn diện để phát hiện sớm ung thư

Tin đồn số 19 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Sinh thiết lỏng có thể khẳng định ung thư?

Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Trương Đức Hoàng

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT