Tin đồn số 21: PET/CT là phương tiện phát hiện sớm ung thư

Tin đồn số 21 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

PET/CT là phương tiện phát hiện sớm ung thư?

Tác giả: BS. Hoàng Đình Kính

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT