Ung thư gan

Tìm hiểu về ung thư gan

Ung thư gan là bệnh phổ biến ở các nước vùng Đông Á, Đông Nam Á và châu Phi, ít gặp ở châu Âu và châu Mỹ. Đây là một bệnh nặng, tiên lượng xấu, thời gian sống còn ngắn.

Tổng quan về K gan

Định nghĩa, phân loại và thống kê

Yếu tố nguy cơ

Yếu tố nguy cơ

Triệu chứng và chẩn đoán

Yếu tố nguy cơ

Giai đoạn

Yếu tố nguy cơ

Điều trị

Yếu tố nguy cơ

Tiên lượng và tái khám

Yếu tố nguy cơ

Tầm soát và phòng ngừa

Yếu tố nguy cơ

Tìm hiểu thêm