1. THAY ĐỔI DI TRUYỀN VÀ UNG THƯ Ung thư là bệnh lý của gen – có nghĩa là ung thư gây ra bởi những sự thay đổi nhất định …

Đau lưng là cảm giác đau và khó chịu ở vùng lưng, có hoặc không kèm theo đau chân. Đau lưng không đặc hiệu thường được định nghĩa là đau …

error: Content is protected !!