VI KHUẨN HP LÀ GÌ? Hp hay H. pylori là tên viết tắt của vi khuẩn Helicobacter Pylori – một loại xoắn khuẩn sinh trưởng trong lớp chất nhày bao …

error: Content is protected !!