Dưới đây là danh sách các loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam, theo số liệu ước tính từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới (International Agency for Research on Cancer, IARC), trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, WHO), từ năm 2012, tính ở cả 2 giới.