Home Hình 1. Phân loại ung thư bàng quang Hình 1. Phân loại ung thư bàng quang

Hình 1. Phân loại ung thư bàng quang

Hình 2. Tỉ lệ sống của ung thư bàng quang ở những bệnh nhân từ 15-99 tuổi sau chẩn đoán 1 năm – 5 năm – 10 năm tại Anh, nghiên cứu tiến hành từ năm 2013-2017