Đồ nhựa và Ung thư – Kỳ 1: Sự thật các tin đồn về đồ nhựa và nhiệt

Việc tái sử dụng vỏ chai nhựa là điều rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam ta, mà còn ở hầu hết các nước đang phát triển trên thế … Continue reading Đồ nhựa và Ung thư – Kỳ 1: Sự thật các tin đồn về đồ nhựa và nhiệt