1. THAY ĐỔI DI TRUYỀN VÀ UNG THƯ Ung thư là bệnh lý của gen – có nghĩa là ung thư gây ra bởi những sự thay đổi nhất định …

I. Tổng quan: Hormone là gì? Hormone là những tín hiệu hóa học (chemical messengers) được tiết ra từ các cơ quan nội tiết, lưu hành trong máu đến tác …

Anh Nguyễn Hồng Vũ là tiến sĩ về Sinh học phân tử trong Y học. Hiện anh đang là nghiên cứu viên sau Tiến sĩ (Postdoctoral Fellow), Viện nghiên cứu …

error: Content is protected !!