Cancer Hallmarks Kỳ 4. Trị liệu ung thư dựa trên các đặc điểm cơ bản

cancerhallmarks4

Tài liệu tham khảo:

 1.         Samarasinghe, B. Hallmarks of Cancer 1: Self-Sufficiency in Growth Signals. The Hallmarks of Cancer 2013; Available from: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/hallmarks-of-cancer-1-self-sufficiency-in-growth-signals/.
 2.        Douglas Hanahan, R.A.W., Biological hallmarks of cancer, in Holland-Frei Cancer Medicine, J. Robert C. Bast, Carlo M. Croce , William N. Hait , Waun Ki Hong , Donald W. Kufe , Martine Piccart-Gebhart , Raphael E. Pollock , Ralph R. Weichselbaum , Hongyang Wang , James F. Holland, Editor. 2017, Wiley-Blackwell. p. 2008.
 3.         Weinberg, D.H.a.R.A., The hallmarks of cancer Perspectives for cancer medicine, in Oxford Textbook of Oncology, D.G.H. David J. Kerr, Cornelis J. H. van de Velde, Michael Baumann, Editor. 2016, Oxford University Press.
 1.         Hanahan, D. and R.A. Weinberg, The Hallmarks of Cancer. Cell, 2000. 100(1): p. 57-70.
 2.         Hanahan, D. and R.A. Weinberg, Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, 2011. 144(5): p. 646-74.
 3.         Weinberg, R.A., The Biology of Cancer. 2nd ed. 2013: Garland Science.
 4.         Samarasinghe, B. The Hallmarks of Cancer 6: Tissue Invasion and Metastasis. The Hallmarks of Cancer 2013; Available from: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-hallmarks-of-cancer-6-tissue-invasion-and-metastasis/.
 5.         Samarasinghe, B. The Hallmarks of Cancer 9: Reprogramming Energy Metabolism. The Hallmarks of Cancer 2014; Available from: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-hallmarks-of-cancer-9-reprogramming-energy-metabolism/.
 6.         Samarasinghe, B. The Hallmarks of Cancer: 7 – Genome Instability and Mutation. The Hallmarks of Cancer 2013; Available from: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-hallmarks-of-cancer-7-genome-instability-and-mutation/.
 7.       Heng, H. Henrietta Lacks (HeLa) cell genome: cell line identity and the personal privacy. 2013; Available from: https://blogs.biomedcentral.com/on-biology/2013/09/17/debating-the-hela-cell-controversy-karyotype-defined-cell-line-identity-and-the-privacy-of-patients-2/.
 8.       Samarasinghe, B. Introduction to the Hallmarks of Cancer. The Hallmarks of Cancer 2013; Available from: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/introduction-to-the-hallmarks-of-cancer/.
 9.       Block, K.I., et al., Designing a broad-spectrum integrative approach for cancer prevention and treatment. Seminars in Cancer Biology, 2015. 35, Supplement: p. S276-S304.

    13.       Michael P Brown, N.B., Targeted therapies, aspects of pharmaceutical and oncological management. Cancer Council Australia, 2013.

 

Mời các bạn tìm đọc các kỳ trước tại đây:

Giới thiệu

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ 3

';
Trịnh Vạn Ngữ

About Trịnh Vạn Ngữ

Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ
Thành viên Ban Khoa học
Nghiên cứu sinh, Viện nghiên cứu Y sinh SoonChunHyang (SoonChunHyang Institute of Medi-Bio Science - SIMS), Đại học SoonChunHyang, Hàn Quốc

 •  

2 Comments

 • Avatar
     Reply

  TÔI VỪA ĐỌC HẾT 4 PHẦN CỦA CHỦ ĐỀ UT VÀ THÂY RẤT HAY, BỔ ÍCH. MONG SẼ CÓ NHIỀU BAÌ VIẾT KHAI TRIỂN CÁC KHIA CẠNH KHÁC CỦA UT NHƯ VAI TRÒ CỦA TBG, CÁC DNA REPAIR ENZYMES, YẾU TỐ LẢO HOÁ, CÁC STRESS MÔI TRƯỜNG VÀ CẢ TÂM THẦN, CHỮA TRỊ UT BẰNG PP KHÔNG XÂM LẤN V.V. CHÚC MỪNG BẠN NGỮ VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐÚC KẾT CÁC TIN RẤT GIÁ TRỊ CHO UT.

  • Avatar
      Reply

   Con cám ơn Thầy nhiều ạ! Các thành viên của nhóm vẫn đang cố gắng để đưa những thông tin, kiến thức về ung thư đến với nhiều người hơn nữa ạ.

Leave a Comment

error: Content is protected !!