March 13, 2016

Bác sĩ, tiến sĩ Đức Vũ – Cố vấn y khoa

Duc Vu, MD, PhD

Cố vấn y khoa

Tốt nghiệp bác sĩ tại đại học Y khoa Hà Nội

Tốt nghiệp Tiến sĩ y khoa tại đại học Tokai, Nhật Bản

Hiện là bác sĩ nội trú chuyên khoa nội tổng quát, bệnh viện St. Johns Episcopal, New York, USA

Bác sĩ Vũ đang giữ vai trò Giám đốc về Nghiên cứu tại tổ chức y khoa phi lợi nhuận VietMD.net.

';
Dung Trương

About Dung Trương

Trương Thị Mỹ Dung
Trưởng ban Truyền thông
dung.truong@ruybangtim.com

  •  
  • Facebook

Leave a Comment

error: Content is protected !!