Tin đồn số 42: Uống Aspirin hằng ngày giúp phòng ngừa ung thư

Tin đồn số 42 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Uống Aspirin hằng ngày giúp phòng ngừa ung thư?

Tác giả: TS. Nguyễn Nữ Phương Thảo

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT