Tin đồn số 37: Thuốc Nam, thuốc Bắc có thể điều trị được ung thư

Tin đồn số 37 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Thuốc Nam, thuốc Bắc có thể điều trị được ung thư?

Tác giả: BS. Nguyễn Sỹ Cam

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT