Tin đồn số 36: Cần sa là liệu pháp điều trị thần kỳ

Tin đồn số 36 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Cần sa là liệu pháp điều trị ung thư thần kỳ?

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Vũ

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT