Tin đồn số 35: Fucoidan có hiệu quả thần kỳ trong điều trị ung thư

Tin đồn số 35 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Fucoidan có hiệu quả thần kỳ trong điều trị ung thư?

Tác giả: ThS. Trần Thị Hồng Loan

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT