Tin đồn số 27: Hóa trị không giúp ích gì trong điều trị ung thư

Tin đồn số 27 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Hóa trị không giúp ích gì trong điều trị ung thư?

Tác giả: ThS. BS. Trần Hoàng Hiệp

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT