Tin đồn số 26: Ung thư không nên đụng dao kéo

Tin đồn số 26 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Ung thư không nên đụng dao kéo?

Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Trương Đức Hoàng

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT