Tin đồn số 22: Giải trình tự gen thế hệ mới giúp tầm soát ung thư

Tin đồn số 22 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Giải trình tự gen thế hệ mới giúp tầm soát ung thư?

Tác giả: ThS. Trịnh Vạn Ngữ

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT