Tin đồn số 2: Ung thư là do trời phạt

Tin đồn số 2 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Ung thư là do trời phạt?

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Vũ

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT