Tin đồn số 15: Ung thư hoàn toàn không có triệu chứng báo động

Tin đồn số 15 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Ung thư hoàn toàn không có triệu chứng báo động?

Tác giả: ThS. BS. Trần Hoàng Hiệp

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT