Tin đồn số 14: Tiếp xúc với khói hương (nhang) tẩm hóa chất có thể gây ung thư phổi

Tin đồn số 14 trong sách Ung thư – Tin đồn và Sự thật (Ruy Băng Tím, NXB Dân trí)

Tiếp xúc với khói hương (nhang) tẩm hóa chất có thể gây ung thư phổi?

Tác giả: ThS. Nguyễn Cao Luân

Diễn đọc: S H I

Kỹ thuật: S H I

Điều phối: Huệ Nghi

Quản lý dự án: Trương Mỹ Dung

Link mua sách: https://shorten.asia/uTUnuXgT