nhựa đựng thực phẩm

Ở kỳ trước, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề nhựa khi gặp nhiệt (xem lại tại đây). Ở kỳ này, chúng tôi xin phân tích kỹ 7 loại …

phan rom2

Việc tái sử dụng vỏ chai nhựa là điều rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam ta, mà còn ở hầu hết các nước đang phát triển trên thế …