August 15, 2017

Giới thiệu về series bài viết Cancer hallmarks – Các đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư

Ngữ Trịnh

About Ngữ Trịnh

Biên tập viên
Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ
Nghiên cứu sinh, Viện nghiên cứu Y sinh, Đại học Soon Chun Hyang, Hàn Quốc

  •  

Leave a Comment