August 15, 2017

Giới thiệu về series bài viết Cancer hallmarks – Các đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư

Trịnh Vạn Ngữ

About Trịnh Vạn Ngữ

Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ
Nghiên cứu sinh, Viện nghiên cứu Y sinh SoonChunHyang ( SoonChunHyang Institute of Medi-Bio Science - SIMS), Đại học SoonChunHyang, Hàn Quốc

  •  

Leave a Comment

error: Content is protected !!