Vi khuan HP va ung thu da day

VI KHUẨN HP LÀ GÌ? Hp hay H. pylori là tên viết tắt của vi khuẩn Helicobacter Pylori – một loại xoắn khuẩn sinh trưởng trong lớp chất nhày bao …

ungthugan1-1201506181917151699

Chẩn đoán ung thư có thể gây ra những cảm xúc lo lắng, đau buồn, sợ hãi hay trầm cảm đến hầu hết các bệnh nhân, gia đình và những …

Một yếu tố nguy cơ là bất kỳ tác nhân nào ảnh hưởng đến khả năng mắc một bệnh nào đó, ung thư chẳng hạn. Các loại ung thư khác …